Kreativitets
akademiet

Gennem vores forskning, udvikling og undervisning bidrager vi til at individer, grupper og organisationer bliver langt mere kreative

Uden navn

Få mere kreativitet i jeres uddannelser

Kreativitet skaber

læring og kreative mennesker

Få mere nytænkning i dine innovationer

Kreativitet skaber

radikal innovation

Få flere gennembrud i din forskning

Kreativitet skaber

gennembrud og nytænkning

Kreativitet i din organisation

Måden en organisation anvender sin viden på er afgørende for innovationsevnen og konkurrenceevnen. Og her kommer kreativitet ind i billedet som en væsentlig kompetence, der giver mulighed for at anvende organisationens viden mere agilt, men også for at anvende mere viden i form af ny viden man normalt ikke tænker over eller anser for relevant. Populært sagt er kreativitet en kompetence, som effektivt nedbryder videns-siloer så viden og erfaring kan flyde mere frit mellem afdelinger og mellem virksomheden og dens omgivelser.

Kreativitet har længe været en omdiskuteret kompetence i videns-organisationer. En diskussion der ofte er endt med at konkludere, at det ikke er relevant eller at medarbejdernes kreativitet ikke er noget en organisation kan ændre på. Det billede har forskningen nu ændret radikalt. På World Economic Forums liste over verdens mest efterspurgte kompetencer ligger kreativitet nu på en tredje plads. Med den nyeste forskning ved vi nu hvordan en virksomhed kan udvikle sin kreative kompetence og internalisere den i sine organisatoriske rutiner.

Kreative organisationer

Innovationshøjden øges når organisationen begynder at anvende mere (ny) viden.

Videns grundlaget for de beslutninger der træffes bliver både bredere og større. Derfor træffes der bedre beslutninger.

Samarbejdet og sammenhængskraften internt i organisationen, samt eksternt med samarbejdspartnere og kunder, bliver mere agilt, fordi kreativiteten gør det lettere at forstå og udvikle ny viden på tværs af videns-domæner og specialer.

Kreativiteten skaber større følsomhed overfor fremtidens udfordringer og muligheder samt for hvad der truer virksomheden. Når man samtidigt har en mere agil organisation, bliver det lettere at navigere i forhold hertil.

Kreativiteten skaber et bedre arbejdsmiljø.

Kursus i facilitering af
kreative processer

Kreativ tænkning

Kreativ tænkning bryder med vaner og grænser. Det er en multidomæne-tænkning, som åbner for større åbenhed og anvendelse af ny viden i organisationen – både internt mellem afdelinger og eksternt mellem brancher. Derfor er kreativ tænkning en motor som giver mere innovationshøjde og større gennemførlighed af nye ideer – simplethen fordi de er baseret på mere ny viden. Vores produkter gør det lettere at inkludere mere kreativ kreativ tænkning i jeres hverdag, hvad enten i er en virksomhed, en forskningsinstitution eller en uddannelsesinstitution.

Vi tilbyder blandt andet

Design- og afvikling af kreative processer, hvor der er brug for nytænkning og/eller kreativ deling af viden mellem flere vidensdomæner (multidomænetænkning).

Uddannelse, træning og coaching af vidensarbejdere og ledere, som ønsker at basere deres innovation og nytænkning på en systematisk tilgang til kreativ tænkning.

Avanceret træning af kreativitet
Effektive Kreative Processer
Videnskabelig baserede kurser

FORSKNINGSBASERET

Vores speciale er udvikling og ledelse af individers og organisationers kreative kompetencer. Vi har mange års erfaring med at fremme kreativiteten indenfor innovation, forskning og uddannelse. Vi står blandt andet bag teorien om Kreativitet som Uhæmmet Videns Anvendelse, procesmetoden Den Kreative Platform, undervisningsmodellen Creative Platform Learning, verdens første digitale træningsprogram til udvikling af kreativ tænkning og uddannelsen i kreativitet for vidensarbejdere og deres ledere – Creative Genius.

Jonna Langeland Christensen


+45 20 45 83 94‬ JONNA@KREATIVITETSAKADEMIET.DK​

Søren Hansen


+45 20 45 83 94‬ SOREN@KREATIVITETSAKADEMIET.DK​

Christian Byrge


+45 31 55 55 75 christian@kreativitetsakademiet.dk

info@kreativitetsakademiet.dk

All rights reserved 2019. Pictures from Freepik.com.