Kreativitets-
akademiet

GENNEM VORES FORSKNING, UDVIKLING OG UNDERVISNING BIDRAGER VI TIL AT INDIVIDER, GRUPPER OG ORGANISATIONER BLIVER LANGT MERE KREATIVE

Kreativitet i virksomheden

Kreativitet skaber radikal innovation og øger konkurrenceevnen. Læs mere...

Kreativitet er blevet en vigtig konkurrenceparameter i en tid, hvor markedet og konkurrenterne flytter sig stadig hurtigere. Kreativitet bryder vanetænkningen og er en kompetence, der gør virksomheden i stand til at håndtere sin viden og erfaring, uden at være låst fast af den. Det kan virksomheder bruge til at innovere deres markedsføring, produktion, udviklingsarbejde, ledelse, organisering, salg, indkøb og alle de små dagligdags rutiner og udfordringer. Udover mere innovation viser vores erfaring at ved at fokusere på kreativitet også opnås også mere samarbejde på tværs, større effektivitet, Færre fejl, større opmærksomhed overfor forandringer, bedre beslutningsgrundlag og et bedre arbejdsmiljø. Et nuværende samarbejde med Nordjysk Virksomheds Panel afholder seminar om området 22 januar i Aalborg. Deltagelse er gratis her.

Kreativitet i uddannelser

Kreativitet skaber læring og kreative mennesker, fra ABC til Ph.d. Læs mere...

Vi har udviklet undervisningsmodellen Creative Platform Learning (CPL), der er skræddersyet til det stadig voksende behov for undervisning, hvor fokus er på kreativitet, innovation og entreprenørskab. Vi har undervist mange lærere og pædagoger i CPL. Vi har også udviklet en række træningsprogrammer der træner kreative kompetence som kreativ tænkning og kreativt samarbejde. Vi er p.t. i gang med et projekt i Lejre kommune med at udvikle en transfer model, der kan sikre en øget transfer af elevernes kreative kompetence mellem de kreative- og de fag-faglige fag.

Vi har designet en række nye uddannelser, hvor fokus er på kreativitet, innovation eller entreprenørskab. Herunder Creative Genius, der er et 9 semester på Aalborg Universitet, New Venture Creation, et 9 semester i entreprenørskab og et modul der udvikler et kreativt mindset hos de studerende. Modulet er en integreret del af kandidatuddannelsen Entrepreneureal Engineering på Aalborg Universitet. Et nuværende projekt er et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet om at udvikle en sommerskole til Ph.d. studerende der skal fremme anvendelsen af kreativ tænkning i forskningen. I et andet projekt skal vi udvikle et Plug and Play modul i kreativ tænkning til ESA´s Business Incubator Center.

Kreativitet i forskningen

Nytænkning af hypoteser, eksperimenter, metoder og teorier.

Grundforskning og anvendt forskning er den største kilde til forbedringer. Penicillin, atomkraft, rumrejser med mere er opstået fordi forskere har vendt op og ned på eksisterende normer og paradigmer. Hvordan øger vi sandsynligheden for flere radikale gennembrud i forskningen? Hvordan stiller forskeren de forskningsspørgsmål og hypoteser, der åbner for nye erkendelser? Med afsæt i vores kreativitetsforskning fra Aalborg Universitet, der blandt andet har været medvirkende til at udvikle en velafprøvet metode til kreativ tænkning fra uddannelsen Creative Genius, skal et kommende projekt med DTU og KU gennem 3 år fokusere på facilitering af unge forskeres systematiske anvendelse af kreativ tænkning i deres forskningsarbejde.

Koncepter

FORSKNINGSBASERET OG PRAKSISNÆRT

Vores speciale er udvikling og ledelse af individers og organisationers kreative kompetencer. Vi har mange års erfaring med at fremme kreativiteten indenfor innovation, forskning og uddannelse. Vi står blandt andet bag teorien om Kreativitet som Uhæmmet Videns Anvendelse, procesmetoden Den Kreative Platform, undervisningsmodellen Creative Platform Learning, verdens første digitale træningsprogram til udvikling af kreativ tænkning og uddannelsen i kreativitet for vidensarbejdere og deres ledere – Creative Genius. Vi har erfaring med proces facilitering, undervisning, forskning, coaching samt deltagelse i små og store udviklingsprojekter.

Avanceret træning af kreativitet

Design og implementering af træningsforløb, der udvikler kreative kompetencer, kreativ tænkning og kreativ samarbejde.

Effektive kreative processer

Design- og afvikling af kreative processer, hvor der er brug for nytænkning og/eller kreativ deling af viden mellem flere vidensdomæner.

Videnskabelig baserede kurser

Uddannelse og coaching af vidensarbejdere og ledere, som ønsker at basere deres innovation og nytænkning på en systematisk tilgang til kreativ tænkning.

Teamet

vv

Jonna Langeland Christensen Cand.scient.adm


+45 53 64 83 94 JONNA@KREATIVITETSAKADEMIET.DK

ee

Søren Hansen
Ph.d. i kreativitet


+45 20 45 83 94 SOREN@KREATIVITETSAKADEMIET.DK​

qqq

Christian Byrge
Ph.d. i kreativitet


+45 31 55 55 75 christian@kreativitetsakademiet.dk

Kreativitetsakademiet er en fælles platform for tre freelance partnere med stor erfaring i at udvikle kreativitet for individer og organisationer. Som forskere, undervisere, konsulenter og coaches har vi en fælles baggrund i forskningsgruppen for Uhæmmet Videns Anvendelse (UVA) på Aalborg universitet, hvor vi gennem 15+ år har samarbejdet tæt med universiteter, virksomheder, offentlige organisationer og uddannelsesinstitutioner om fortsat udvikling af teorier og praksisnære koncepter. De anvendes af en lang række virksomheder, offentlige organisationer, uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner, der alle ønsker mere kreativitet og innovation.

Kontakt

All rights reserved 2019.