Kreativitets-
akademiet

GENNEM VORES FORSKNING, UDVIKLING OG UNDERVISNING BIDRAGER VI TIL AT INDIVIDER, GRUPPER OG ORGANISATIONER BLIVER LANGT MERE KREATIVE

Kreativitet i virksomheder og offentlige organisationer

Kreativitet skaber radikal innovation og øger konkurrenceevnen. Læs mere...

Kreativitet bryder vanetænkningen og er en kompetence, der gør jer i stand til at håndtere jeres viden og erfaring, uden at være låst fast af den. Det kan I bruge til at innovere f.eks. markedsføring, produktion, udviklingsarbejde, ledelse, organisering, salg, indkøb og alle de små dagligdags rutiner og udfordringer. Udover mere innovation viser vores erfaring at ved at fokusere på kreativitet  opnås også mere samarbejde på tværs, større effektivitet, Færre fejl, større opmærksomhed overfor forandringer, bedre beslutningsgrundlag og et bedre arbejdsmiljø.

Vores tilgang til ledelse, udvikling  og organisatoriske processer er speciel i det den er baseret på vores forskning i kreativitet og anvender koncepter der skaber åbenhed og engagement på tværs af afdelinger og brancher

Kreativitet i uddannelser

Kreativitet skaber læring og kreative mennesker, fra ABC til Ph.d. Læs mere...

Vi har udviklet undervisningsmodellen Creative Platform Learning (CPL), der er skræddersyet til det stadig voksende behov for undervisning, hvor fokus er på kreativitet, innovation og entreprenørskab. Vi har undervist mange lærere og pædagoger i CPL. Vi har også udviklet en række træningsprogrammer der træner kreative kompetence som kreativ tænkning og kreativt samarbejde.

Vi har designet en række nye uddannelser, hvor fokus er på kreativitet, innovation eller entreprenørskab, herunder Creative Genius og Entrepreneureal Engineering på Aalborg Universitet.

Kreativitet i forskningen

Nytænkning af hypoteser, eksperimenter, metoder og teorier.

Grundforskning og anvendt forskning er den største kilde til forbedringer. Penicillin, atomkraft, rumrejser med mere er opstået fordi forskere har vendt op og ned på eksisterende normer og paradigmer. Hvordan øger vi sandsynligheden for flere radikale gennembrud i forskningen? Hvordan stiller forskeren de forskningsspørgsmål og hypoteser, der åbner for nye erkendelser? Hvordan kan forskningsmiljøer blive bedre til at kombinere forskning på tværs af etablerede forskningsområder.

Vi arbejder med afsæt i vores kreativitetsforskning fra Aalborg Universitet på at udvikle konkrete koncepter der kan anvendes af forskere og deres forskningsmiljøer.

Koncepter

FORSKNINGSBASERET OG PRAKSISNÆRT

Vores speciale er facilitering og udvikling af individers og organisationers kreative kompetencer. Vi har mange års erfaring med at fremme kreativiteten indenfor innovation, forskning og uddannelse. Vores forskning har bl.a. resulteret i teorien om Kreativitet som Uhæmmet Videns Anvendelse, procesmetoden Den Kreative Platform, undervisningsmodellen Creative Platform Learning, verdens første digitale træningsprogram til udvikling af kreativ tænkning og uddannelsen i kreativitet for vidensarbejdere og deres ledere – Creative Genius. Vi har erfaring med proces facilitering, undervisning, forskning, coaching samt deltagelse i små og store udviklingsprojekter.

 

Avanceret træning af kreativitet

Design og implementering af træningsforløb, der udvikler kreative kompetencer, kreativ tænkning og kreativ samarbejde.

Effektive kreative processer

Design- og facilitering af kreative processer, hvor der er brug for nytænkning og/eller kreativ deling af viden mellem flere vidensdomæner.

Videnskabelig baserede kurser

Uddannelse og coaching af vidensarbejdere, ledere og forskere, som ønsker at basere deres innovation og nytænkning på en systematisk tilgang til kreativ tænkning.

Teamet

Jonna Langeland Christensen Cand.scient.adm


+45 53 64 83 94 JONNA@KREATIVITETSAKADEMIET.DK

Søren Hansen
Ph.d. i kreativitet


+45 20 45 83 94 SOREN@KREATIVITETSAKADEMIET.DK​

qqq

Christian Byrge
Ph.d. i kreativitet


+45 31 55 55 75 christian@kreativitetsakademiet.dk

Kreativitetsakademiet er en fælles platform for tre freelance partnere med stor erfaring i at udvikle kreativitet for individer og organisationer. Som forskere, undervisere, konsulenter og coaches har vi en fælles baggrund i forskningsgruppen for Uhæmmet Videns Anvendelse (UVA) på Aalborg universitet, hvor vi gennem 15+ år har samarbejdet tæt med universiteter, virksomheder, offentlige organisationer og uddannelsesinstitutioner om fortsat udvikling af teorier og praksisnære koncepter. Koncepterne anvendes af en lang række virksomheder, offentlige organisationer, uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner, der alle ønsker mere kreativitet og innovation i dagligdagen.

Kontakt

All rights reserved 2019.